Krótko o nas

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości jest firmą oferującą usługi w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem dotacji z funduszy Unii Europejskiej w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

Celem głównym naszych działań jest zadowolenie Klientów poprzez realizację indywidualnych potrzeb. Prowadzona przez nas działalność w tym zakresie związana jest z kompleksową obsługą Klientów instytucjonalnych – od opracowania wniosku do rozliczenia pozyskanej dotacji oraz Klientów indywidualnych – od rekrutacji do uzyskania przewidzianego wsparcia.
Oferta firmy skierowana jest do:

 • przedsiębiorstw oraz organizacji pożytku publicznego zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów skierowanych do osób bezrobotnych w tym długotrwale, biernych zawodowo, osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, osób o niskich kwalifikacjach:
  • uwzględniających w swoich działaniach staże zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz doradztwo zawodowe,
  • uwzględniających w swoich działaniach dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia i doradztwo w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia własnej firmy,
  • uwzględniających w swoich działaniach szkolenia zawodowe, których celem jest nabycie kwalifikacji bądź kompetencji zawodowych.
 • przedsiębiorstw oraz organizacji pożytku publicznego zainteresowanych współpracą w zakresie rozliczania (wnioski o płatność) projektów finansowanych z EFS.
 • osób fizycznych:
  • chcących wziąć udział w projektach finansowanych z EFS, skierowanych do osób bezrobotnych w tym długotrwale, biernych zawodowo, osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, osób o niskich kwalifikacjach, uwzględniających w swoich założeniach staże zawodowe,
  • chcących wziąć udział w projektach finansowanych z EFS, skierowanych do osób bezrobotnych w tym długotrwale, biernych zawodowo, osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, uwzględniającym w swoich założeniach dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • bezrobotnych w tym długotrwale, poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, chcących skorzystać z dofinansowania w ramach środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości jest również agencją zatrudniania wpisaną do rejestru KRAZ po numerem 19245.

Co nas wyróżnia? Podejście projakościowe jest istotnym czynnikiem motywującym nas do działania. Taki styl funkcjonowania pozwala nam na realizację zadań w sposób kompleksowy przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.

Dopełnieniem naszych działań jest wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz doświadczenie we współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi/Instytucjami Wdrażającymi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.